top of page

Care Giver Support Groups Group

Public·77 members
Caleb Myers
Caleb Myers

Topografske Karte Jna BihVojne topografske karte Austrougarske iz 1910. godine izuzetno detaljno prikazuju područje bivše monarhije, ali i dijelova obližnjih država, čak i velik dio Njemačke. Karte su objavljene na stranici mađarske organizacije ELTE, a digitalizovano ih je čak 267.
topografske karte jna bihSlužbena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.Osnovni izvornik za izradu TK25 je aerofotogrametrijsko snimanje, topografski podaci i digitalni model reljefa. TK25 se izrađuje prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. Glavne skupine objekata koje su prikazane na TK25 su stalne točke geodetske osnove, građevinski i drugi objekti, vodovi i objekti vezani uz vodove, prometnice i objekti vezani uz promet, vegetacija i vrste zemljišta, vode i objekti vezani uz vode, visinska predstava terena i reljefni oblici, državna granica, okvir i opis karte s koordinatnom mrežom te zemljopisna imena. Svi topografski podaci na TK25 prikazani su s istom važnošću i s određenim stupnjem generalizacije.U razdoblju od 1996. do 2010. godine TK25 je izrađen u 5. i 6. zoni Gauss-Krügerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841.Od 2011. godine TK25 se izrađuje u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80 (promijenjena je orijentacija lista). Do 2020. godine obnovljeno/ažurirano je oko 80 % svih listova TK25 u novom formatu.TK25 se koristi u poslovima prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.Tehnički opis:TK25 prema podjeli na listove u HTRS96


CjenikCijena korištenja podataka utvrđena je prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18).Izdavanje podatakaZahtjev za izdavanje podataka detaljne topografske karteNaknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18). Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom.


About

Welcome to the Care Giver Support group! You can connect wit...

Members

bottom of page